Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Villa Nedergård
c/o JM@Home AB
169 82 STOCKHOLM

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2023 års kostnadsläge är
1 312 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@Home som nås nås per telefon 020-731 731 måndag–fredag kl. 7–16.

Minneslista ägarbyte